Restaurants

Restaurant FermA Finlyandskiy вход
Restaurant FermA on Finlyandskiy prospect
Finlyandskiy pr.1
Restaurant Ferma Sinopskaya вход
Restaurant FermA on Sinopskaya embankment
Sinopskaya embankment 22
Pastry shop Ferma Sadovaya вход
Pastry shop Ferma on Sadovaya street
Sadovaya st.42
Cafe Ferma 6-ya liniya Vasilyevskogo ostrova вход
Ferma Cafe in Vasileostrovskiy district
6-ya liniya Vasilyevskogo ostrova, 13
Restaurant Chaika Krestovsky вход
Restaurant Chaika on Krestovsky island
Martynova embankment, 40
Pastry shop FermA Pulkovo Pulkovo вход
Cafe FermA Pulkovo
Pulkovskoye highway 43 («Ulmart» centre)
Pastry shop FermA Galeria Galeria mall вход
Cafe FermA Galeria mall
Ligovsky pr. 30A (Galeria mall)
Pastry shop FermA Piskarevsky Piskarevsky вход
Cafe FermA on Piskarevsky prospect
Murinskaya doroga 24/1 («Ulmart» centre)
Pastry shop FermA Parnas Parnas вход
FermA Cafe Parnas
MEGA Parnas (d. Poroshkino, 117 km KAD)
Pastry shop FermA Dybenko Dybenko вход
FermA Cafe Dybenko
MEGA Dybenko